EU kotiček

26NocRaziskovalcev2013_foto_Mankica_Kranjec.jpgV okviru Noči raziskovalcev 2015 bomo na vseh lokacijah: Ljubljana Novi trg, Gimnazija Šentvid, Krajinski park Ljubljansko Barje; Novo mesto Fakulteta za informacijske študije, Fakulteta za zdravstvene vede, Visoka šola za tehnologije in sisteme, Fakulteta za poslovne in upravne vede  ter Planica – Center za planetarne in biomedicinske raziskave Planica predstavili tudi pobude Evropske Unije za raziskave in inovacije. Na EU stojnici boste lahko več izvedeli o delu Evropske komisije in o njenih prioritetah in spodbudah.

Pobude Evropske unije za raziskave

Uspešne raziskave in inovacije so predpogoj za izboljšanje kakovosti življenja, krepitev socialnega varstva in povečanje gospodarske konkurenčnosti. Z uporabo raziskav in inovacij za reševanje ključnih izzivov, kot so podnebne spremembe in zdravje, je omogočen ne samo notranji razvoj EU, ampak zagotavljajo, da ima Evropa tehnološko prednost tudi na svetovnih trgih ter omogočeno gospodarsko rast in nova delovna mesta.

Sredstva, ki jih EU nameni za raziskave in inovacije bodo imele večji vpliv, če vanje z dobrimi predstavitvami in iniciativami vključimo čim več novih udeležencev in če se poenostavijo postopki za dostop do sredstev za raziskave in razvoj. Ena od takih pobud je tudi Noč raziskovalcev, ki se vsako leto odvija zadnji petek v septembru po vseh državah EU. Pobuda je namenjen prestavitvi poklica dela in življenja raziskovalcev širši publiki, predvsem mlajši generaciji.

Ta in podobne pobude dolgoročno povečujejo zanimanje za poklic raziskovalca. S tem so EU zagotovljeni novi človeški viri in posledično nove raziskovalne ideje, ter visoka kakovost znanstvenih projektov in rezultatov. Ti bodo v naslednjem koraku pripomogli ustvarjati nove izdelke in storitve z dodano vrednostjo in Evropi pomagale ustvariti trajnostno rast in nova delovna mesta in gospodarstvo, ki bo odpornejše proti globalnim krizam. Program Obzorje 2020 (Horizon 2020) v obdobju 2014 – 2020 zajema naslednje programe in pobude:

  1. Pametna in vključujoča rast (491milijard evrov)
  2. Trajnostna rast, naravni viri (383 milijard evrov)
  3. Varnost in državljanstvo (18,5 milijard evrov)
  4. Globalna Evropa (70 milijard evrov)
  5. Upravljanje (62,6 milijard evro

Na EU stojnici bomo posebno pozornost namenili:

  1. Predstavivi EU programov Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)
  2. Predstavitvi Digitalne agende kot dela programa Europe 2020