Novo mesto – program

Lokacije:

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NOVO MESTOlogo_FZV

Lokacija: Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto, Na Loko 2, 8000 Novo mesto

10.00 – 12.00

15.00 – 17.00

(avla VS NM)

TEMA 1: MIKROORGANIZMI NA NAŠIH ROKAH

  • Kje so prisotni mikroorganizmi? Demonstracija odtisa rok in različnih delovnih površin na gojišču
  • Prikaz testov za dokazovanje patogenih mikroorganizmov
  • Higiena rok: obiskovalci bodo lahko na svojih rokah preverili s pomočjo posebne lučke prisotnost mikroorganizmov in kako jih z dezinfekcijo odstranimo.

Higiena rok je izjemno učinkovit ukrep za preprečevanje prenosa mikrobioloških okužb. To je pomembno zlasti v okoljih, kjer je večja možnost pojavljanja patogenih mikroorganizmov, kot npr. v bolnišnicah, šolah, vrtcih. Mikroorganizmi, ki jih sicer ne vidimo, se na posebnih gojiščih namnožijo in tvorijo kolonije in nam tako postanejo vidni. Da ugotovimo, ali so ti mikroorganizmi patogeni, si pomagamo z različnimi testi.

Obiskovalci bodo lahko tudi s pomočjo naprave Derma LteCheck® Box lahko preverili prisotnost mikroorganizmov na svojih rokah ter kako učinkovito jih lahko odstranijo z razkuževanjem in umivanjem.

Delavnica bo potekala v sodelovanju NZLOH, Center za medicinsko mikrobiologijo Novo mesto.

10.00 – 11.00

15.00 – 16.00 (predavalnica 6)

TEMA 2: KAKOVOSTNO STARANJE

Predavanje: Priprava na tretje življenjsko obdobje

Raziskave so nedvomno prikazale, da slabo zdravje, obnemoglost in odvisnost niso neizogibne posledice staranja. Odrasli, ki poskušajo živeti zdravo in uporabljajo tudi preventivne ukrepe, ki jih ponuja zdravstvo, ter so vključeni v družinsko in družabno življenje, bodo bolj verjetno ostali zdravi, živeli samostojno in bodo manj stali zdravstveni in socialni sistem.

Prehod v staranje je postopen proces, ki se začne že veliko prej, kot ga opazimo in o starosti sploh razmišljamo. Nekateri sicer že pri dvajsetih razmišljajo, kot da so pozabili, da so v cvetu mladosti, a dokler smo mladi, o svojem staranju pravzaprav ne razmišljamo. A bi morali. Če zamudimo najboljša leta, ko se lahko dobro pripravimo na starost, nas ta po petdesetem letu začne prehitevati po desni in levi hkrati. To hkrati pomeni tudi, da se nenadoma pojavi povečano tveganje za glavne zdravstvene težave, ki spremljajo starost: osteoporozo, srčno-žilna obolenja, sladkorno bolezen in upad spominske funkcije. Ker telesna funkcija neposredno vpliva na telesno stanje, je torej vzdrževanje funkcionalne telesne mase in tudi kognitivne kapacitete ključna sestavina kakovostnega staranja! Zato je pomembno, da se najpozneje v srednjih letih tega lotimo. Varovanje naših funkcionalnih struktur zahteva telesne in miselne aktivnosti.

11.00 – 12:00

16.00 – 17.00 (predavalnica 6)

Delavnica: Kako ohranjati spomin

Na delavnici bomo govorili o spominu in kako ga ohranjamo in izboljšamo ter o odpravljanju težav s spominom. Obiskovalci bodo svoj spomin tudi preizkusili.

10.00 – 12:00

15.00 – 17.00

(avla VS NM in kabinet št. 2)

Delavnica: Simulacije za razvoj empatije

V današnji družbi je ustrezen medsebojni odnos izjemno pomemben. Ustrezen odnos določajo dobro medsebojno opazovanje, visoka stopnja empatičnosti in medsebojno spoštovanje. Empatija je kot sposobnost razumevanja čustev, misli drugih ljudi in odzivanje nanje z ustreznimi čustvi iz vidika znanstvenega raziskovanja izjemno pomembna. Pri empatiji gre za delovanje po telesnem in kognitivnem kanalu, zaradi katerega smo zmožni prevzeti perspektivo nekoga drugega.

Na podlagi raziskovanja lastnih občutij ob izkustvenem doživljanju omejitve gibanja, vida… zaradi starostnih sprememb ob pomoči “The aged Simulation Set” in “Ambu lift” boste s preprosto lestvico izmerili in reflektirali stopnjo svoje empatije.

10.00 – 12:00

(kabinet št. 1)

TEMA 3: RAZVOJ INFORMACIJSKE PODPORE ZDRAVSTVENE NEGE

Demonstracije: Prikaz programov in opreme za elektronsko beleženje zdravstvene obravnave pacientov

Za ustrezno dokumentiranje aktivnosti zdravstvene nege s pomočjo papirne dokumentacije zdravstveno osebje porabi veliko časa, ki bi ga lahko namenili neposredni prisotnosti pri pacientih. Sodobne informacijske rešitve in oprema ponujajo možnosti računalniškega beleženja aktivnosti in vodenja evidenc, kar omogoča lažjo in ažurno analizo podatkov ter prispeva k kakovostni obravnavi bolnikov.

 

Na vrh

FAKULTETA ZA TEHNOLOGIJE IN SISTEME

Lokacija: Visokošolsko središče Novo mesto, Na Loko 2, 8000 Novo mesto

09:00 – 10:00(predavalnica 7) Demonstracija: 3D tiskalnik

Pri laserskem skeniranju gre za kontinuirano brezdotično meritev, s katero ustvarjamo 3D model, navadno bolj zapletene ali manj dostopne površine. Take meritve so pomembne pri objektih, kjer ne moremo meriti s tipali, kot na primer v arheologiji in medicini. 3D model nato lahko uporabimo npr. za izdelavo replike ali kalupa (npr. vložki za čevlje, plastična kirurgija, …).

10:00 – 11:00(predavalnica 7) Demonstracija: Lasersko skeniranje

Gre za kontinuirano brezdotično meritev, s katero ustvarjamo 3D model neke, običajno bolj zapletene ali manj dostopne površine. Take meritve so pomembne pri objektih, kjer ne moremo meriti s tipali, npr. v arheologiji in medicini. 3D model pa lahko porabimo npr. za izdelavo replike ali kalupa (npr. vložki za čevlje, plastična kirurgija, …).

11:00 – 12:00(predavalnica 7) Demonstracija: Predstavitev quadrokopterja

Predstavitev modela quadrokopterja, ki so ga izdelali študentje v okviru seminarske naloge.

12:00 – 13:00(predavalnica 7)

Predavanje: Hidro energetika – včeraj, danes, jutri (doc. dr. Andrej Lipej in izr. prof. dr. Simon Muhič )

Obnovljivi viri energije so zaradi problemov globalnega segrevanja ozračja trenutno zelo aktualni. Izmed vseh obnovljivih virov je hidro energija še vedno na prvem mestu in bo v bližnji prihodnosti tudi obdržala vodilno vlogo. V predavanju bo predstavljena kratka zgodovina razvoja vodnih turbin, trenutno stanje hidro energetike v svetu ter perspektiva za prihodnost.

Na vrh

VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO in FAKULTETA ZA POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE NOVO MESTOlogos

Lokacija: Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto in Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto, Na Loko 2, 8000 Novo mesto

09:00 – 10:00(predavalnica 8) Predavanje: Raziskovanje v upravljanju in poslovanju

Predstavi se raziskovalni proces od opredelitve problema do interpretacije rezultatov. Na primeru izbranega ekonomskega problema in izbrane raziskovalne metode se vključi obiskovalce v aktivno delo, npr. izdelavo vprašalnika.

10:00 – 11:00(predavalnica 9) Delavnica: Imam podjetniško idejo, kako naprej?

Ideja je v bistvu brez vrednosti, dokler je kdo ni pripravljen kupiti. Namen delavnice je udeležencem predstaviti poslovni načrt.

11:00 – 12:00(predavalnica 5) Delavnica: Večparametrski odločitveni model

Skoraj vsi realni odločitveni problemi so večparametrski. Udeleženci delavnice bodo sodelovali pri predstavitvi učnega primera za večparametrski odločitveni model, izdelanega s pomočjo ekspertnega sistema DEX-i.

12:00 – 14:00(predavalnica 9) Predstavitev projektov:

  • Spletna aplikacija za prepoznavanje pomena zelišč
  • Aplikacija za izračun/optimizacijo stroškov transporta za MSP
  • E-priročnik za alergene v jedeh po (novi) uredbi EU 1169/2011

Študenti VŠUP bodo predstavili potek in rezultate projektov »po kreativni poti do praktičnega znanja«, ki so potekali v sodelovanju s podjetji in Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije (Slovene Human Resources Development and Scholarship Fund).

14:00 – 15:00(računalniška predavalnica 4) Delavnica: Kako izdelati spletno aplikacijo

 

Na vrh

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTUweb_fish_logo_daljsi

Lokacija: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto

Varnost IKT / ICT Security

08:00 – 09:00 Predavanje za učence in dijake: Heroji prihodnosti: raziskovalci varnosti IKT / Interactive lecture and demonstration for pupils and students: heroes of the future, ICT security researchers (1. skupina / 1st group)
09:00 – 10:00 Delavnica za učence in dijake: Bodi varen na internetu / Workshop for pupils and students: Be safe on the Internet (1. skupina / 1st group)
11:00 – 12:00 Predavanje za učence in dijake: Heroji prihodnosti: raziskovalci varnosti IKT / Interactive lecture and demonstration for pupils and students: heroes of the future, ICT security researchers (2. skupina / 2nd group)
12:00 – 13:00 Delavnica za učence in dijake: Bodi varen na internetu / Workshop for pupils and students: be safe on the Internet (2. skupina / 2nd group)

Kreativno modeliranje življenja / Creative modelling of life

10:00 – 11:00 Predstavitev modeliranja živih bitij in ekoloških sistemov: primer modela zombijev

Superračunalnik Rudolf

13:00 – 13:30 Predstavitev prvega dolenjskega superračunalnika: kaj zmore Rudolf?

Varstvo okolja / Environment protection

09:00 – 12:00 Predstavitev varovanja okolja v regiji / Presentation of environment protection efforts in the region
14:00 – 16:00 Delavnica za mlade: “Iz smeti v umetnino” in predstavitev projekta Earthship Biotecture (v Sokolskem domu) / Workshop for the young: “Litter to art” and presentation of the Earthship Biotecture project

Promocija raziskav in razvoja

17:00 – 18:00 Podelitev priznanj FIŠ in slavnostni zaključek / FIŠ award ceremony and closing ceremony

Na vrh