Nagradni natečaj

za najboljši poster na temo RAZISKOVALCI SO MED NAMI

REZULTATI NATEČAJA

V petek, 14. 8.  2015 se je zbrala komisija za izbor najboljšega posterja v natečaju “Raziskovalci so med nami”. Med 55 prejetimi posterji smo v obeh kategorijah izbrali naslednjega zmagovalca.

V kategoriji Skupine A (Osnovnošolci) prejme nagrado:

OSNOVNA ŠOLA STARA CERKEV
Učenci so pod mentorstvom učiteljice Irene Hodnik ustvarili oglasne plakate, ki nagovarjajo mlade, da bi se pogosteje odločali za poklic raziskovalca, znanstvenika, ipd.

Naslov izdelka: VELIKI MOŽJE RAZISKOVANJA

Ime in priimek avtorjev: Sara Selšek, Lana Kučinič, Osnovna Šola Stara Cerkev

zmagovalci_natečaja_OS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kategoriji Skupine B (Srednješolci) prejme nagrado:

SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA LJUBLJANA
Učenka je pod mentorstvem Urške Hrovat ustvarila oglasni plakat formata A2

Naslov izdelka: NARAVA OMOGOČA RAZVOJ

Ime in priimek avtorja: Sara Poropatič

Zmagovalec_natecaja_2015_SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RAZPIS

3Vsebina natečaja

Vsebina posterja naj predstavi: kako vidiš raziskovalca, raziskovalno dejavnost, kaj je znanost, kdo je znanstvenik … Vse skupaj naj bo narejeno na šaljiv in zanimiv način, da bo spodbudilo predvsem mlade, da se odločijo za poklic raziskovalca.

Želimo, da posamezniki ali skupine (razred) izdelajo poster (kolaž, risbo ali podobno). Izdelki bodo razstavljeni na glavnem dogodku Noč raziskovalcev 2015 v Ljubljani. Posebej vljudno vabimo mentorice in mentorje, da spodbudijo otroke in mladostnike, da na čim izvirnejši način in v različnih tehnikah ter podobah izrazijo doživljanja in razmišljanja ob pojmu raziskovalec, znanost in novi svetovi.


2Navodila

Velikost izdelka je lahko največ format A1, tehnika izdelave pa je poljubna. Pri digitalnih slikah naj bo kakovost vsaj 5 milijonov točk (5 mega pikslov) oz. 300 dpi oz. vsaj 5 MB. Fotografija je lahko posneta v barvni tehniki, obdelana ali neobdelana. Format digitalne slike naj bo *.jpg, *.pdf, *.TIFF ali *.png.

Poster lahko pošljete elektronsko na naslov natecaj-2015@e5.ijs.si ali z navadno pošto na spodaj navedeni naslov Instituta “Jožef Stefan”. Zraven izdelanega posterja naj bo priložen dopis z naslednjimi podatki:

  1. Naslov izdelka
  2. Ime in priimek avtorja / ime skupine
  3. Naslov avtorja / skupine
  4. Kontaktna telefonska številka
  5. Ime in naslov ustanove
  6. Ime in priimek mentorja (skupina A)
  7. Telefonska številka in elektronski naslov avtorja / mentorja

4

Prijava

Na natečaj se lahko prijavijo:

A: osnovnošolci (kot skupina)
B: srednješolci (kot posameznik)

Izdelke v A kategoriji lahko izdela samo skupina, v B kategoriji pa samo posameznik. Vsaka skupina lahko nastopi s poljubnim številom izdelkov, vsak posamezni avtor pa lahko predloži le en izdelek.

IZDELKE POŠLJITE NA SPODNJI NASLOV DO 1. JULIJA 2015!

Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana s pripisom: Andrej Jerman Blažič, Natečaj za Noč raziskovalcev 2015

Rezultati natečaja za najboljši poster bodo objavljeni na uradni spletni strani www.zaznanost.si


1

Nagrade

Vse prispele izdelke bo pregledala in ocenila tričlanska komisija.  Nagrade bodo podeljene 25. septembra 2015 na glavnem dogodku Noč raziskovalcev v Ljubljani na Novem trgu, kjer bo izbor najboljših del tudi razstavljen. Avtorji najboljših izdelkov bodo prejeli naslednje nagrade:

A: osnovnošolci: Izlet v Center za planetarne in biomedicinske raziskave Planica (25. 9. 2015)
B: srednješolci: Računalniški tečaj po lastni izbiri


5

Avtorstvo in prenos pravic

Tekmovalec jamči organizatorju in soorganizatorju, da so fotografije, ki jih bo organizatorju izročil, njegova lastna in izvirna avtorska dela, oziroma, da ima na teh delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb.

S sodelovanjem v tem nagradnem natečaju tekmovalec prenaša na organizatorja pravice v takšnem obsegu, da se lahko uporabijo v namen: (1) objave fotografije v namen izvedbe nagradnega natečaja, na spletnih straneh organizatorja ter v novo nastalih avtorskih delih z upodobljeno fotografijo na spletnih straneh organizatorja, (2) predelave avtorskih del oz. fotografij za namen objav povezanih z nagradnim natečajem, (3) arhiviranje in lastno uporabo s strani organizatorja. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakršnihkoli zahtevkov s strani tretjih na avtorskih delih oz. fotografijah, ki jih bodo posredovali tekmovalci v namen nagradnega natečaja. Vso odgovornost glede avtorstva in pravic na posredovanih avtorskih delih oz. fotografijah nosijo izključno tekmovalci.


6Več informacij

Za dodatna vprašanja in informacije pišite na: natecaj-2015@e5.ijs.si.