O projektu

slika1

Projekt Meet and learn what excellent science does for you and the society ali na kratko WeForYou je projekt iz novega programa Horizon 2020, katerega cilj je predstavitev poklica in življenja raziskovalca in različnih področij znanosti. »Raziskovalci in znanstveniki v središču vsakdanjega življenja« bo fokus vseh aktivnosti, ki se bodo odvijale v okviru letošnjega projekta Noč raziskovalcev 2015.

Projekt je namenjen širši javnosti, predvsem pa mladim in jim z različnimi aktivnostmi približati poklic raziskovalca in znanost na splošno. Mlada generacija in najstniki so namreč največji potencial za prihodnjo generacijo raziskovalcev in znanstvenikov. Organizirani dogodki bodo vsem udeležencem ponudili širok vpogled v možnosti, ki jih prinaša poklic raziskovalca. Izvedene aktivnosti bodo zagotavljale številne informacije o priložnostih in izzivih, ki jih znanost in poklic raziskovalca prinašata. Pomen vlaganja v znanost in raziskave bo predstavljen ob medsebojni združitvi ustvarjalnega mišljenja raziskovalcev v umetnosti, znanosti in tehnologiji. Projekt bo približal delo in življenje različnih raziskovalcev širši javnosti s pomočjo iger, razstav, predstav na vesel in živahen način s povezovanjem različnih področij znanosti in umetnosti.